Boran Tuğla Toprak Nakliyat Hafriyat İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti. AFYONKARAHİSAR   

Enerji Verimliliği Kanunu 

Yapı Denetimi Kanunu 

Yapı Denetimi Kanunu 

İmar Kanunu İle Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

4857 Sayılı İş Kanunu

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Sera Gazi Emisyonlarinin Takibi Hakkinda Yönetmelik-17.05.2014
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği-10.07.2013

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (EK-1)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011-AB)

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebliğ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı vee Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – EK 1

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Şantiye´ de Yapı Malzemelerinin Denetimi

İnşaat Ustalarına Yetki Belgesi Zorunluluğu Hakkında Genelge

Yangın Yönetmeliğine Göre Dış Cephe Uygulamaları